Olemme mielellämme tukemassa nuoren Minimaajoukkuelaisen omaa tulonhankkimista. Mikäli nuorella on mahdollisuus hankkia rahaa erilaisin keinoin, voi hän käyttää sen esim. leirimaksujen pienentämiseen, mahdollisen yhteisen ulkomaan leirin kustannuksiin tai vaikkapa muuhun harrastetoimintaan. Olemme suositelleet ryhmille ja luokille erilaisia varainkeruutapoja esim. kahvin myyntiä.

Olemme rakentaneet yhteistyössä suomalaisen pienpaahtimo Record Coffee Company:n kanssa toimintamallin, jonka avulla nuori voi hankkia itselleen tuloa. Toiminta on vapaaehtoista. Miniläiselle annetaan Record Coffeen myyntilista ja esite. Hän voi tehdä kahvipakettien ennakkotilauksia aina leirien välissä. Ennen leiriä ennakkotilaukset tehdään alla olevalla lomakkeella. Maksut voi periä vaikka leiriviikon jälkeen kun vie kahvipaketit tilaajille. Yleensä nämä ovat ystäviä ja lähipiiriä. Toki vanhemmat voivat myös auttaa esim markkinoimalla työpaikoillaan. Tilitykset tapahtuvat myös leirin jälkeen. Kahvipaketin hinta on 10€ ja Miniläiselle jää tästä pouolet eli 5€. Pakettien minimi tai maksimi tulausmäärää ei ole. Kahvipaketit on myös brändätty Minari kahvi nimellä etiketissä. Jokainen tekee omaa tulonhankintaa, jonka verotuksellinen kuvio on selvitetty tarkemmin alla.

Tulon hankkiminen:

Perinteinen varainhankinta on yleisesti tarkoitettu esim. luokkaretkien toteuttamiseen tai seurojen toiminnan tukemiseen ja kerätyt varat jaetaan luokan/seuran kesken tasapuolisesti. Minimaajoukkuetoiminnan puolesta varainhankinta ei kuitenkaan onnistu, koska jokainen miniläinen edustaa eri seuraa. Olemme olleet yhteydessä verohallintoon ja selvittäneet oikeaa toimintatapaa.

Jokaisella nuorella on oikeus tehdä omaa henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa. Mikäli toiminta on pienimuotoista niin verottaja ei käytännössä verota tuloa miniläiseltä (veroprosentin ollessa miniläisellä 0%). Miniläinen voi siis myydä kahvia tai mitä tahansa tuotteita. Hän voi ostaa ja myydä tuotteita tai valmistaa niitä itse myytäväksi.

Tulonhankkimistoiminnan velvoitteet: Vuoden tulot pitää ilmoittaa verottajalle vuosittain veroilmoituksella. Kätevimmin veroilmoituksen täydennys onnistuu aina seuraavan vuoden keväällä osoitteessa www.omavero.fi. Toiminnasta pitää säilyttää myyntilistat tai yksinkertainen laskelma myynneistä ja ostoista. Kahvin myynnin esimerkissä riittää kun ottaa myyntilistasta ja kahvien ostokuitista esim.valokuvan ja pitää nämä tallessa verovuotta seuraavien kuuden vuoden ajan. Myynneistä vähennetään kahvien ostosumma ja tämä summa laitetaan veroilmoituksen muut tulot-kohtaan. (Yritystoiminnasta tuttua täsmällisempää kirjanpitoa ei tarvita.)

Näillä ohjeilla, velvoitteilla ja esimerkeillä nuori voi hankkia itselleen rahaa. Tällä tavalla tulo on myös nuoren henkilökohtaista. Toki seura tai joukkue voi halutessaa myydä esim kahvia ja tulouttaa sen tasapuolisesti kaikille harrastajille. Tällöin toiminta katsotaan varainhankinnaksi. Koska useimmat minit edustavat eri seuroja toimii henkilökohtainen tulonhankinnan ohje Minimaajoukkuetoimintaan kuitenkin paremmin.

Näillä ohjeilla voimme edetä kahvinmyyntiprojektissamme niiden kanssa ketkä haluavat. Tässä vielä ohjeet tilaamiseen ja rahaliikenteeseen.

  1. Kahvin myyntiaika on aina leirien välissä
  2. Ilmoita tilaamasi kahvipakettien määrä alla olevalla lomakkeella. Viimeinen tilauspäivä ilmoitetaan aina erikseen. Seuraava Piispala ma 11.4.2022 klo 21 mennessä.
  3. Kahvit toimitetaan aina seuraavalle leirille (mikäli et pääse leirille niin ota yhteyttä, sovitaan toimitus toisella tavalla, ilmoita Antille 045 139 4101)
  4. Lasku tai MobilePay maksulinkki lähetetään sähköpostiin leirin jälkeen.