KOKO PERHEELLE PROJEKTI
Minileirillä on käyty läpi vapaaehtoista projektia joka on suunnattu koko perheelle. Yritämme selventää sitä ja kokemuksia tällä sivulla. Lataa liite>> Siinä on varsinainen henkilökohtainen suunnittelupohja projektin kirjaamista varten. Te vanhemmat voisitte halutessanne aloittaa keskustelut lapsenne kanssa, mitä voisitte tehdä yhdessä, jotta tuleva talvi olisi mukava koko perheelle. Kun tehdään tavoitesuunnitelma niin tavoitteet täyttyvät paremmin ja riidat kotitehtävistä, ravinnosta ja koulunmeroista vähenevät. Projektilla on tarkoitus opetella tavoitteenasettelua ja ponnisteluja niiden eteen. Se miten paljon ja millaisilla tavoitteille etenette, päätös jää teille. Tuemme leireillä projektia mm. henk koht keskusteluilla, joissa käymme omaa projektisuunnitelmaa läpi. Vaikka sitä ei olisi tehnytkään, käymme silti asiaa läpi opettelu mielessä.

KOTITEHTÄVÄT, KOULUNKÄYNTI, RAVINTO, URHEILU JA UNI
Liiteenä olevalle tyhjälle pohjalle voitte tehdä yhdessä minin kanssa tavoitteet ensi kesään asti. Jokaiseen viiteen kohtaan ei kannata satsata täysillä, vaan valita perheen kannalta sopivat tavoitteet. Tavoite kannattaa tehdä sinne, mistä pato eniten vuotaa. Näitä voisi olla esim. jonkun koulunumeron nosto tai kitkaa aiheittava kotiaskare. Urheilulliset tavoitteet kannattaa vielä asettaa harkiten.

Aikaisempina vuosina palkitsimme eniten “kehittyneen” nuoren, mutta nyt jätämme tämän palkinnon antamisen teille. Palkinto voi olla esim yhteinen ulkomaan leirimatkamme tai jokin muu perheen päättämä asia.

Muutama esimerkki:

Oman huoneen siivous klo 17:00 mennessä perjantaisin. Teen läksyt aina heti koulun jälkeen poikkauksena jos on heti harjoitukset. Ulkoilutan perheen koiran 2krt viikossa. Otan aina lautaselle salaattia 25% annoksen koosta. Nostan kahden heikoimman koulunumeron arvosanaa kevään todistukseen.

Minimaajoukkueen valmentajat ovat olleet mukana myös omissa support projekteissaan esim vuoden karkkilakossa. Ja muistakaa että tavoitteita voidaan asetella myös koko perheelle!

Projekti palautetaan 1-2 leirin välissä. Rovaniemen Minit palauttavat lomakkeen Markukselle ja Kisakallion Jounille.

Tyhjä projektipohja

Malli täytetystä pohjasta